Όραμα ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου

«Το Μαρούσι μπορεί να αλλάξει! Επιθυμούμε η πόλη μας να γίνει πρότυπο βιώσιμης κινητικότητας, προωθώντας τις ήπιες μορφές μετακίνησης, σεβόμενη το περιβάλλον και ανακτώντας δημόσιο χώρο από τα μηχανοκίνητα οχήματα, … Συνεχίστε να διαβάζετε Όραμα ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου.

Πρακτικά τηλεδιάσκεψης 3ης Διαβούλευσης

Ο Δήμος Αμαρουσίου, στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου και συγκεκριμένα του τρίτου (3ου) κύκλου των διαβουλεύσεων, διοργάνωσε μία δημόσια συνάντηση υπό μορφή τηλεδιάσκεψης την … Συνεχίστε να διαβάζετε Πρακτικά τηλεδιάσκεψης 3ης Διαβούλευσης.

Εναλλακτικά Σενάρια μέτρων κινητικότητας

Προτάθηκαν δύο (2) εναλλακτικά Σενάρια: Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING) Έντονα Παρεμβατικό ή Ριζοσπαστικό Σενάριο (DO EVERYTHING) Το κάθε Σενάριο περιλαμβάνει παρεμβάσεις και μέτρα με σκοπό την βελτίωση 5 Τομέων Αστικής … Συνεχίστε να διαβάζετε Εναλλακτικά Σενάρια μέτρων κινητικότητας.

Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων

Στο συγκεκριμένο στάδιο γίνεται ο προσδιορισμός δέσμης μέτρων, μέσω της υλοποίησης των οποίων θα ικανοποιηθούν οι ΕΞΥΠΝΟΙ στόχοι του ΣΒΑΚ και το όραμα για την κινητικότητα στο Δήμο. Διαμορφώνονται εναλλακτικά … Συνεχίστε να διαβάζετε Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων.

Στάδιο 3: Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και προσδιορισμός στόχων

Βασικό βήμα στη διαδικασία ανάπτυξης του κοινού οράματος αποτελεί ο προσδιορισμός των περισσότερο συναφών, σε θέματα κινητικότητας και αστικής και κοινωνικής ανάπτυξης, φορέων. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την αξιοποίηση βασικών … Συνεχίστε να διαβάζετε Στάδιο 3: Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και προσδιορισμός στόχων.

Στάδιο 2: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης

Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιήθηκε η συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων ( χαρακτηριστικών δικτύου πεζών, χαρακτηριστικών στάθμευσης, τροχαίων ατυχημάτων, κυκλοφοριακών φόρτων κ.α.), ανάλυση, ερμηνεία, αξιολόγηση αυτών, και ο προσδιορισμός των προβλημάτων … Συνεχίστε να διαβάζετε Στάδιο 2: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης.

Στάδιο 1: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης του σχεδίου, του χρονοδιαγράμματος και της συμμετοχής των εμπλεκόμενων μερών και πολιτών

Η Στρατηγική Συμμετοχικού Σχεδιασμού θεωρείται αναπόσπαστο στοιχείο στη διαδικασία εκπόνησης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Ο παρακάτω Πίνακας περιλαμβάνει ένα σύνολο ενδεικτικών στοιχείων που μπορούν να δομήσουν μια αποτελεσματική … Συνεχίστε να διαβάζετε Στάδιο 1: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης του σχεδίου, του χρονοδιαγράμματος και της συμμετοχής των εμπλεκόμενων μερών και πολιτών.

Στάδιο 0: Εκκίνηση διαδικασίας – Αρχικές Ενέργειες

Στο στάδιο αυτό, του ΣΒΑΚ Δ. Αμαρουσίου, πραγματοποιούνται οι απαραίτητες προκαταρκτικές ενέργειες για την εκκίνηση της διαδικασίας εκπόνησης του. Μέρος αυτού του σταδίου αποτελεί η διεξαγωγή της 1η Διαβούλευσης των … Συνεχίστε να διαβάζετε Στάδιο 0: Εκκίνηση διαδικασίας – Αρχικές Ενέργειες.

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Β΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ο Δήμος Αμαρουσίου, στο πλαίσιο της εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου και συγκεκριμένα του δεύτερου κύκλου των διαβουλεύσεων, διοργάνωσε μία δημόσια συνάντηση την Παρασκευή 14/2/2020 με … Συνεχίστε να διαβάζετε ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Β΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.

Πρακτικά 1ης διαβουλευσης

ΣΥΝΟΨΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Α΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ Ο Δήμος Αμαρουσίου, στο πλαίσιο της εκπόνησης της μελέτης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του δήμου και συγκεκριμένα του πρώτου κύκλου των … Συνεχίστε να διαβάζετε Πρακτικά 1ης διαβουλευσης.

Επικοινωνία

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δήμου Αμαρουσίου: Τηλέφωνο: 213 2038140 email: ty@maroussi.gr Επιβλέποντες: Ιωάννης Χάλαρης Ναυσικά Χατζηδάκη Μέλος Ομάδας Έργου Δήμου: Κική Κόλλια Υπεύθυνος Επικοινωνίας Αναδόχου Εταιρίας: Κουτρουμπής Νίκος Τηλέφωνο: 210 9580000 email: nikolaos.koutroumpis@lever.gr