Τελικό σενάριο ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου

Το τελικό σενάριο προέκυψε σαν αποτέλεσμα των συμμετοχικών διαδικασιών της 3ης Διαβούλευσης και της διαδικτυακής δημοσκόπισης επιλογής επιθυμητού σεναρίου. Οι πολίτες του Αμαρουσίου αποκρίθηκαν και τάχθηκαν υπέρ των γενικών κατευθύνσεων … Συνεχίστε να διαβάζετε Τελικό σενάριο ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου.

Σύμφωνο συμμετοχής

Πέραν της δέσμευσης του Δήμου στις αρχές της βιωσιμότητας, απαραίτητη είναι η σύγκλιση προς αυτήν την κατεύθυνση όλων των φορέων που εμπλέκονται στις μετακινήσεις προσώπων και τις μεταφορές αγαθών σε … Συνεχίστε να διαβάζετε Σύμφωνο συμμετοχής.

Όραμα ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου

«Το Μαρούσι μπορεί να αλλάξει! Επιθυμούμε η πόλη μας να γίνει πρότυπο βιώσιμης κινητικότητας, προωθώντας τις ήπιες μορφές μετακίνησης, σεβόμενη το περιβάλλον και ανακτώντας δημόσιο χώρο από τα μηχανοκίνητα οχήματα, … Συνεχίστε να διαβάζετε Όραμα ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου.

Πρακτικά τηλεδιάσκεψης 3ης Διαβούλευσης

Ο Δήμος Αμαρουσίου, στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου και συγκεκριμένα του τρίτου (3ου) κύκλου των διαβουλεύσεων, διοργάνωσε μία δημόσια συνάντηση υπό μορφή τηλεδιάσκεψης την … Συνεχίστε να διαβάζετε Πρακτικά τηλεδιάσκεψης 3ης Διαβούλευσης.

Εναλλακτικά Σενάρια μέτρων κινητικότητας

Προτάθηκαν δύο (2) εναλλακτικά Σενάρια: Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING) Έντονα Παρεμβατικό ή Ριζοσπαστικό Σενάριο (DO EVERYTHING) Το κάθε Σενάριο περιλαμβάνει παρεμβάσεις και μέτρα με σκοπό την βελτίωση 5 Τομέων Αστικής … Συνεχίστε να διαβάζετε Εναλλακτικά Σενάρια μέτρων κινητικότητας.

Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων

Στο συγκεκριμένο στάδιο γίνεται ο προσδιορισμός δέσμης μέτρων, μέσω της υλοποίησης των οποίων θα ικανοποιηθούν οι ΕΞΥΠΝΟΙ στόχοι του ΣΒΑΚ και το όραμα για την κινητικότητα στο Δήμο. Διαμορφώνονται εναλλακτικά … Συνεχίστε να διαβάζετε Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων.

Στάδιο 3: Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και προσδιορισμός στόχων

Βασικό βήμα στη διαδικασία ανάπτυξης του κοινού οράματος αποτελεί ο προσδιορισμός των περισσότερο συναφών, σε θέματα κινητικότητας και αστικής και κοινωνικής ανάπτυξης, φορέων. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την αξιοποίηση βασικών … Συνεχίστε να διαβάζετε Στάδιο 3: Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και προσδιορισμός στόχων.

Στάδιο 2: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης

Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιήθηκε η συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων ( χαρακτηριστικών δικτύου πεζών, χαρακτηριστικών στάθμευσης, τροχαίων ατυχημάτων, κυκλοφοριακών φόρτων κ.α.), ανάλυση, ερμηνεία, αξιολόγηση αυτών, και ο προσδιορισμός των προβλημάτων … Συνεχίστε να διαβάζετε Στάδιο 2: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης.

Στάδιο 1: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης του σχεδίου, του χρονοδιαγράμματος και της συμμετοχής των εμπλεκόμενων μερών και πολιτών

Η Στρατηγική Συμμετοχικού Σχεδιασμού θεωρείται αναπόσπαστο στοιχείο στη διαδικασία εκπόνησης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Ο παρακάτω Πίνακας περιλαμβάνει ένα σύνολο ενδεικτικών στοιχείων που μπορούν να δομήσουν μια αποτελεσματική … Συνεχίστε να διαβάζετε Στάδιο 1: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης του σχεδίου, του χρονοδιαγράμματος και της συμμετοχής των εμπλεκόμενων μερών και πολιτών.

Στάδιο 0: Εκκίνηση διαδικασίας – Αρχικές Ενέργειες

Στο στάδιο αυτό, του ΣΒΑΚ Δ. Αμαρουσίου, πραγματοποιούνται οι απαραίτητες προκαταρκτικές ενέργειες για την εκκίνηση της διαδικασίας εκπόνησης του. Μέρος αυτού του σταδίου αποτελεί η διεξαγωγή της 1η Διαβούλευσης των … Συνεχίστε να διαβάζετε Στάδιο 0: Εκκίνηση διαδικασίας – Αρχικές Ενέργειες.

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Β΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ο Δήμος Αμαρουσίου, στο πλαίσιο της εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου και συγκεκριμένα του δεύτερου κύκλου των διαβουλεύσεων, διοργάνωσε μία δημόσια συνάντηση την Παρασκευή 14/2/2020 με … Συνεχίστε να διαβάζετε ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Β΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.