Στάδιο 6: Υιοθέτηση και Έγκριση ΣΒΑΚ – Σχέδιο Δράσης

Στο συγκεκριμένο στάδιο περιγράφεται το τελικό προϊόν της διαδικασίας εκπόνησης που αποτελεί το ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ