Τελικό σενάριο ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου

Το τελικό σενάριο προέκυψε σαν αποτέλεσμα των συμμετοχικών διαδικασιών της 3ης Διαβούλευσης και της διαδικτυακής δημοσκόπισης επιλογής επιθυμητού σεναρίου.

Οι πολίτες του Αμαρουσίου αποκρίθηκαν και τάχθηκαν υπέρ των γενικών κατευθύνσεων και των δύο σεναρίων, με εξαίρεση την περίπτωση της διαχείρισης της στάθμευσης μέσω συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, όπου οι κάτοικοι θεώρησαν πως θα ήταν βέλτιστος ένας περιορισμός της προτεινόμενης περιοχής σε κεντρικές περιοχές.

Αναφορικά με τη σύγκριση των Σεναρίων, σε όλους τους άλλους τομείς φάνηκε το Ριζοσπαστικό σενάριο να υπερτερεί έναντι του Ήπιου.

Ιδιαίτερα θετικά σχόλια είχαν οι παρεμβάσεις σε κόμβους προς βελτίωση της οδικής ασφάλειας, η δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πράσινων διαδρομών και οι βελτιώσεις στη λειτουργία των ΜΜΜ. Σε σχέση με παρεμβάσεις παρεμβατικού χαρακτήρα, η υπογειοποίηση της Λ. Κηφισίας κρίνεται ως θετική, ενώ η πρόταση για διέλευση επίγειου ΜΣΤ (π.χ. ΤΡΑΜ) δεν είχε την ίδια αποδοχή.

Οι Γενικές Αρχές που ακολουθούνται στο πλαίσιο του Τελικού Σεναρίου έχουν ως εξής:

▪ Ισχύουν όλες οι τάσεις που προέρχονται από ΓΠΣ Δήμου, Βασικό Οδικό Δίκτυο Ν. Αττικής, Νέο ΡΣΑ Αθήνας-Αττικής, Ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου, Ρέμα Σαπφούς, πληθυσμιακή εξέλιξη, οικονομικές εξελίξεις, Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ, μελλοντικές επεκτάσεις ΜΜΜ, Δίκτυο ποδηλατοδρόμων, Κατανάλωση Ενέργειας, Θόρυβος, Τεχνολογικές εξελίξεις & Ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
▪ Άμεση εφαρμογή των πεζοδρομήσεων και ηπιοποιήσεων στις ζώνες Α και Β της Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου, κατ’ εφαρμογή του ΠΔ του 1995. Επίσης, ανάδειξη και προστασία του ρέματος Σαπφούς, καθώς τμήμα του ρέματος παραμένει στη φυσική του μορφή.
▪ Αντικατάσταση παράνομης στάθμευσης με διαπλάτυνση πεζοδρομίων και -όπου είναι εφικτό- δημιουργία ποδηλατόδρομων, ακόμη και σε τμήματα του ιεραρχημένου οδικού δικτύου.
▪ Σχεδιασμός μέτρων (π.χ. φύτευση ή/ και κιγκλιδώματα στο άκρο των πεζοδρομίων) αποτροπής/ κατάργησης της παράνομης στάθμευσης –ιδιαίτερα αυτής επί των πεζοδρομίων– στο ιεραρχημένο οδικό δίκτυο του Δήμου. Στην υφιστάμενη κατάσταση, η παράνομη στάθμευση στο ιεραρχημένο οδικό δίκτυο μειώνει σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο της οδικής ασφάλειας για πεζούς (καθώς τους ωθεί να κινηθούν σε μειωμένο πλάτος ή/ και επί του ενεργού οδοστρώματος) και για οχήματα (μείωση ορατότητας, ιδιαίτερα στις διασταυρώσεις).
▪ Στις οδούς που επιτρέπεται η παρόδια στάθμευση προτείνονται αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις με εγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσης, έτσι ώστε να χωροθετείται η νόμιμη στάθμευση και να εξασφαλίζεται η ορατότητα των διασταυρώσεων προς όφελος της οδικής ασφάλειας.
▪ Ανάπλαση των υφιστάμενων πεζοδρομίων και βελτίωση των τεχνικών/ γεωμετρικών χαρακτηριστικών σε όλο τον Δήμο, για την ευχερέστερη πεζή μετακίνηση των χρηστών.
▪ Στις παρεμβάσεις που προτείνονται να υλοποιηθούν, δίνεται προτεραιότητα στην προσβασιμότητα στις ευάλωτες ομάδες, με ιδιαίτερη πρόβλεψη σε ράμπες ΑΜΕΑ στις διασταυρώσεις και σε οδεύσεις τυφλών επί των πεζοδρομίων.
▪ Αποτροπή της διαμπερούς κίνησης οχημάτων από τις περιοχές κατοικίας. Δημιουργία δικτύων συγκλινόμενων και αποκλινόμενων οδικών τμημάτων σε όλο τον Δήμο.
▪ Το οδικό δίκτυο των συλλεκτήριων και των τοπικών οδών λειτουργεί ως ήπιας κυκλοφορίας για όλη την πόλη, με υλοποίηση σχετικών παρεμβάσεων.
▪ Μείωση της ταχύτητας κίνησης των οχημάτων στις περιοχές κατοικίας. Επιτυγχάνεται κυρίως με χρήση πρόσθετης σηματοδότησης (φανάρια, πεζοφάναρα), νέων προγραμμάτων σηματοδότησης (gating), σήμανση (όρια ταχύτητας, κλπ.) στο ιεραρχημένο οδικό δίκτυο και με ηπιοποιήσεις και σχετικές αρχιτεκτονικές αναπλάσεις στο τοπικό οδικό δίκτυο.
▪ Εφαρμογή Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε όλο τον Δήμο, με αξιοποίηση «έξυπνων συστημάτων» (smart systems). Αρχές του ΣΕΣ είναι κατά προτεραιότητα η εξυπηρέτηση των κατοίκων και ακολούθως η χωροθέτηση θέσεων επισκεπτών, στις εμπορικές χρήσεις, με μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο στάθμευσης τις 3 ώρες.
▪ Κατασκευή και λειτουργία πρόσθετων χώρων στάθμευσης εκτός οδού.
▪ Αναβάθμιση και Επέκταση της Δημοτικής και Δημόσιας συγκοινωνίας.
▪ Δημιουργία διευρυμένου Δικτύου Πράσινων Διαδρομών.
▪ Κατασκευή πεζογέφυρων στη Λ. Κηφισίας, για την ασφαλή διέλευση των πεζών.
▪ Βιώσιμη διαχείριση εμπορικών μεταφορών.
▪ Εκτροπή διαμπερών/ υπερτοπικών φόρτων, κατά προτεραιότητα από το Κέντρο
▪ Κατασκευή και λειτουργία της επέκτασης της Λ. Κύμης από τη συμβολή της με την Αττική Οδό μέχρι τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, όπως προβλέπεται από το νέο ΡΣΑ Αθήνας-Αττικής (Πρωτεύοντες Άξονες Μητροπολιτικής Σημασίας).
▪ Υπογειοποίηση της Λ. Κηφισίας, τουλάχιστον στα οδικά τμήματα εντός του Δήμου. (Τμηματικός Υποβιβασμός της Λ. Κηφισίας)
▪ Οι Παράδρομοι της Αττικής Οδού από Λ. Κηφισίας έως Λ. Πεντέλης (έως και Δουκ. Πλακεντίας) να λειτουργούν όπως στο τμήμα από Λ. Κύμης έως Λ. Κηφισίας, δηλαδή να αναλαμβάνουν τον κυκλοφοριακό φόρτο που θα διέρχεται περιφερειακά της πόλης αντί να διέρχεται διαμπερώς εντός του Δήμου. Θα πρέπει να λειτουργούν -και στις δύο κατευθύνσεις- χωρίς ασυνέχειες σε όλο το μήκος τους από Λ. Κηφισίας έως Λ. Πεντέλης (επέκταση μέχρι και τη Δουκ. Πλακεντίας) και να έχουν πλήρη σύνδεση με όλα τα ρεύματα των Λ. Κηφισίας, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου, Λ. Πεντέλης (αλλά και Δουκ. Πλακεντίας και Ηρακλείτου).
▪ Αναθεώρηση σχεδιασμού των Γραμμών του Μετρό για επέκτασή τους (π.χ. της Γραμμής 2 ως η Βάρκιζα σε συνδυασμό με την Ανάπτυξη του Ελληνικού και τα υπόλοιπα έργα του παραλιακού μετώπου, της Γραμμής 1 του ΗΣΑΠ προς Καστρί, κλπ.).
▪ Προτείνεται η εφαρμογή μέτρων (ελεγχόμενη στάθμευση, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την αποτροπή διαμπερών κινήσεων, ηπιοποιήσεις οδικού δικτύου, κλπ.) που θα εξειδικεύουν τις προτάσεις του ΣΒΑΚ (για το σενάριο που τελικά επιλεγεί) να έχουν ολοκληρωθεί εντός της 10ετίας για τις περιοχές που γειτνιάζουν με την επένδυση στη θέση Δηλαβέρη του Δήμου Αμαρουσίου.
▪ Στόχος είναι να επιτευχθούν οι «έξυπνοι» στόχοι που προτείνονται μετά τον καθορισμό των βασικών προτεραιοτήτων για τον Δήμο