Πρακτικά τηλεδιάσκεψης 3ης Διαβούλευσης

Ο Δήμος Αμαρουσίου, στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου και συγκεκριμένα του τρίτου (3ου) κύκλου των διαβουλεύσεων, διοργάνωσε μία δημόσια συνάντηση υπό μορφή τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 26/06/2020 με αντικείμενο την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων αναφορικά με τα εναλλακτικά σενάρια-πακέτα μέτρων που προτείνονται για την επίτευξη της βιώσιμης κινητικότητας του Δήμου Αμαρουσίου καθώς και το κοινό όραμα για την κινητικότητα στο Δήμο, τις προτεραιότητες και τους έξυπνους στόχους που εξυπηρετούνται μέσα από αυτά τα σενάρια.

Απώτερος σκοπός της 3ης Διαβούλευσης ήταν, μετά την παρουσίαση των μέτρων ΣΒΑΚ από την Ανάδοχο εταιρεία, μέσα από συζήτηση να προκύψει η τοποθέτηση των εμπλεκόμενων φορέων επί των μέτρων που προτείνονται στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ. Οι απόψεις των φορέων, όπως παρουσιάζονται παρακάτω, συνυπολογίζονται στη διαδικασία ανάδειξης των τελικών μέτρων του ΣΒΑΚ.

Βάσει των παραπάνω, στην εν λόγω συνάντηση παρουσιάστηκε το κοινό όραμα για την κινητικότητα του Δήμου Αμαρουσίου, έγιναν εισηγήσεις από την ομάδα μελέτης του Αναδόχου σχετικά με τη χάραξη προτεραιοτήτων και τη διαμόρφωση «ΈΞΥΠΝΩΝ» στόχων που αφορούν στη βιώσιμη κινητικότητα στον Δήμο και τέλος παρουσιάστηκαν τα εναλλακτικά σενάρια παρέμβασης προς την κατεύθυνση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας για τον Δήμο Αμαρουσίου.

Στη 3η Διαβούλευση κλήθηκαν να συμμετέχουν:

 • Εκπρόσωποι Αρχών του Δήμου Αμαρουσίου
 • Φορείς που παρέχουν μεταφορικό έργο ή διαχειρίζονται μεταφορικές υποδομές εντός των ορίων της περιοχής παρέμβασης και εξυπηρετούν τόσο τις ανάγκες των κατοίκων όσο και των επισκεπτών.
 • Φορείς που εκπροσωπούν χρήσεις γης που έλκουν μετακινήσεις φοιτητών και μαθητών στην περιοχή παρέμβασης.
 • Ενώσεις ευάλωτων χρηστών των μεταφορικών συστημάτων που είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης.
 • Μεγάλες εταιρίες και Εμπορικά Κέντρα των οποίων η λειτουργία προσελκύει μεγάλο αριθμό επισκεπτών στον Δήμο Αμαρουσίου.
 • Σημαντικοί πόλοι έλξης και γένεσης μετακινήσεων, όπως νοσοκομεία και αθλητικά κέντρα.
 • Σύλλογοι πολιτών/ κοινωνικές ομάδες
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ 3η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, Θεόδωρος Αμπατζόγλου, ξεκινώντας την εισήγησή του, αναφέρθηκε στον ραγδαίο ρυθμό άναρχης δόμησης στο Μαρούσι που αποτελεί μία από τις αιτίες των κυκλοφοριακών προβλημάτων, η διόρθωση των οποίων επιχειρείται μέσω ενός κατάλληλα διαμορφωμένου στρατηγικού σχεδίου, όπως το ΣΒΑΚ. Στη συνέχεια, ως προς τα προτεινόμενα εναλλακτικά σενάρια παρεμβάσεων, θεώρησε ιδανική, την κατεύθυνση του ήπιου σεναρίου σε συνδυασμό με 2-3 χαρακτηριστικά από το ριζοσπαστικό σενάριο. Αναλυτικότερα ως προς τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, σημείωσε:

 • Την πολύ μεγάλη ανάγκη για εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης και για κατασκευή χώρων στάθμευσης πέριξ του κέντρου. Επιπροσθέτως, ανέφερε πως για την επίβλεψη της ορθής εφαρμογής του συστήματος, είναι σημαντική η επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας.
 • Την προσπάθεια του Δήμου για διεκδίκηση κονδυλίων από την Περιφέρεια Αττικής με σκοπό την ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων.
 • Ως προς τον τρόπο αναβάθμισης της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Αμαρουσίου (μέτρο που προβλέπεται και στα δύο εναλλακτικά σενάρια), ανέφερε πως σε πρώτη φάση προβλέπεται αύξηση του αριθμού οδηγών και σε δεύτερη μελλοντική φάση πύκνωση δρομολογίων.
 • Ως προς την αναβάθμιση του στόλου, ανέφερε πως θα γίνει σταδιακά και με προσοχή λαμβάνοντας υπόψη τους οικονομικούς πόρους που διατίθενται.
 • Την ανάγκη για άμεση και διαρκή συνεργασία με τον ΟΑΣΑ με σκοπό την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου συγκοινωνιακού σχεδιασμού. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε και στην ανάγκη διερεύνησης του επανασχεδιασμού ορισμένων δρομολογίων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Γραμμή 602.
 • Υψίστης σημασίας χαρακτήρισε τη διεκδίκηση μεγάλων έργων στους οδικούς άξονες, όπως την υπογειοποίηση της Λ. Κηφισίας και την επέκταση της Λ. Κύμης. Για τη Λ. Κύμης συγκεκριμένα, ανέδειξε τη σημασία επέκτασης της λέγοντας πως είναι βασική προτεραιότητα όλων των δημάρχων των όμορων Δήμων της περιοχής ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση του δικτύου.
 • Ως προς το δίκτυο πράσινων διαδρομών, ανέφερε πως η ανάπτυξή του πρέπει να γίνει παράλληλα με τον έλεγχο της διοχέτευσης του κυκλοφοριακού φόρτου στις γειτονιές, προς αποφυγή ταλαιπωρίας των κατοίκων

Ο αντιδήμαρχος Κώστας Ρώτας τόνισε πως πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη και οι μεγάλες παρεμβάσεις υπερτοπικής σημασίας σε συνδυασμό με το ΣΒΑΚ, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ανέφερε παρεμβάσεις που χρειάζεται να γίνουν στην Αττική Οδό (π.χ. παράδρομοι) για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου, που όμως έχουν μηδενικό κόστος.

Η αντιδήμαρχος Ρένα Χαλιώτη συμφώνησε με όσα ακούστηκαν προς την κατεύθυνση της βιώσιμης κινητικότητας, εξέφρασε όμως τον προβληματισμό της για την εφαρμογή των μέτρων, καθώς το Μαρούσι αποτελεί παλιά πόλη με στενούς δρόμους.

Οι Εκπρόσωπος του ΟΑΣΑ έδωσαν μεγάλη σημασία στη συνεργασία των φορέων έτσι ώστε να υπάρχει κοινή γραμμή και συντονισμός καθ’ όλη τη διάρκεια του ΣΒΑΚ. Πρότεινε να υπάρξει επιμονή σε σχέδια που αφορούν σε χώρους στάθμευσης εκτός οδού σε συνδυασμό με έξυπνη ελεγχόμενη στάθμευση, διατυπώνοντας τη συμφωνία της στο όραμα διατροπικότητας των μέσων. Ταυτόχρονα, ενώ τέθηκαν υπέρ των ποδηλατικών δικτύων, κατέθεσε τον προβληματισμό για υπολειτουργία των ποδηλατοδρόμων στις οδούς Αμαρυσίας Αρτέμιδος και Φραγκοκκλησιάς και προέτρεψε στροφή προς διορθωτικές κινήσεις/ επεμβάσεις ώστε οι ποδηλατόδρομοι να γίνουν πιο λειτουργικοί. Την ίδια στιγμή αναφέρθηκαν και στα προβλήματα των παραπάνω οδών σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια, τονίζοντας πως η καθολική εφαρμογή των μέτρων πρέπει να είναι προσεκτική ώστε να μην εμποδίζεται η αστική συγκοινωνία και να μην υπάρχουν θέματα οδικής ασφάλειας. Αιτήθηκαν την ανάδειξη των στάσεων ΟΑΣΑ εντός των περιπατητικών διαδρομών/ πράσινων διαδρομών. Σε ό,τι αφορά τα κοινόχρηστα ποδήλατα, μίλησαν για δυσκολία μεταφοράς τους εντός των οχημάτων του ΟΑΣΑ, θεωρώντας πιο ικανοποιητική προσέγγιση, αυτήν της μεταφοράς τους σε ειδική σχάρα στο μπροστά μέρος των οχημάτων, προτρέποντας ταυτόχρονα τους φορείς να συνεργαστούν και να καταθέσουν τις ιδέες τους για τα θέματα της φύλαξης. Αναφερόμενοι σε νέες δημοτικές γραμμές, τόνισαν πως χρειάζονται στοχευμένες μελέτες που να τηρούν την κείμενη διαδικασία, καθώς και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων. Τέλος, έθεσαν το ζήτημα της πρόβλεψης χώρων επαναφόρτισης ηλεκτρικών λεωφορείων (στην περίπτωση μελλοντικής αναβάθμισης του στόλου), καθώς οι προδιαγραφές τους είναι διαφορετικές από αυτές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, και έτσι χρειάζεται εξειδικευμένη υποδομή που να καλύπτει τις ανάγκες αυτών των οχημάτων.

Ο Εκπρόσωπος της ΣΤΑΣΥ συμφώνησε στα θέματα συνεργασίας των φορέων και συντονισμού των μέτρων. Αναφέρθηκε στις κλοπές ποδηλάτων και στο γεγονός πως οι τοποθετήσεις ποδηλάτων σε Μέσα Σταθερής Τροχιάς δεν έχουν ευδοκιμήσει και ως εκ τούτου χρειάζεται μια πιο οργανωμένη στρατηγική. Τόνισε πως οι Δήμοι πρέπει να είναι καλά οργανωμένοι έτσι ώστε να μην χρειάζεται οι πολίτες να φεύγουν εκτός ορίων των Δήμων, κάτι που εντείνει την κυκλοφοριακή συμφόρηση, όσο αυξάνεται το δίκτυο του Μετρό. Σημαντική θεώρησε την κατάλληλη πληροφόρηση/ κοινή ενημέρωση πριν την εφαρμογή κάποιου μέτρου, προτείνοντας την εφαρμογή μικρών βημάτων κάθε φορά.

Ο Εκπρόσωπος της Αττικό Μετρό, αναφέρθηκε κυρίως στην επέκταση του Μετρό (Γραμμή 4), τονίζοντας πως η κατασκευή των τμημάτων θα γίνει βάσει ανταποδοτικότητας, οικονομίας, σημαντικότητας και ζήτησης. Τόνισε πως είναι απαραίτητη η ποσοτικοποίηση του κόστους για το τμήμα Β’, που επηρεάζει το Μαρούσι. Έδωσε έμφαση στο υφιστάμενο δίκτυο Μέσων Σταθερής Τροχιάς, λέγοντας πως πρέπει να αποτελέσει ραχοκοκαλιά για την επόμενη δεκαετία με κατάλληλες προσαρμογές. Επίσης, εξέφρασε την άποψη πως το ΣΒΑΚ θα πρέπει να εντάσσεται σε έναν γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό και πως χρειάζεται μεγάλη προεργασία των μέτρων για ένα υλοποιήσιμο σενάριο. Θεώρησε το ήπιο σενάριο πιο ρεαλιστικό και ευκολότερα αποδεκτό από τους πολίτες του Δήμου. Τέλος, μίλησε για προσδιορισμό των βημάτων υλοποίησης του σεναρίου, προσεκτική μελέτη και ήπια εφαρμογή των μέτρων, με βάση το ποια μέτρα είναι καταλληλότερα να εφαρμοστούν αρχικά, και ποια με την πάροδο του χρόνου.

Οι Εκπρόσωποι της Αττικής Οδού, θεωρούν το υπ’ αριθμόν ένα αναγκαίο έργο για σωστή λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου, την επέκταση της Λ. Κύμης, δεδομένου ότι ο κόμβος της Μεταμόρφωσης σήμερα δεν λειτουργεί σωστά.

Ο Εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης σταδίων στο συγκοινωνιακό σύνολο, που ξεκινούν από εθνικό δίκτυο, συνεχίζουν σε περιφερειακό επίπεδο και καταλήγουν σε τοπικό. Θεωρεί πως το ΣΒΑΚ συμβάλλει στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος, ο σχεδιασμός του όμως πρέπει να υλοποιείται σε στάδια. Ολοκλήρωσε την ομιλία της, λέγοντας πως για να λειτουργήσει ομαλά η ηπιοποίηση στο δίκτυο, χρειάζεται ισχυρό σύστημα Μέσων Σταθερής Τροχιάς, όπως και σύστημα στάθμευσης.

Ο Εκπρόσωπος των Ποδηλατικών Ομάδων βρήκε το ΣΒΑΚ ικανοποιητικό και εξέφρασε τη θέλησή της για υλοποίηση έτσι ώστε το Μαρούσι να αλλάξει όψη.

Ο Εκπρόσωπος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου θεώρησε μείζον πρόβλημα τον τεμαχισμό του Δήμου Αμαρουσίου από τις οδικές αρτηρίες. Ανέδειξε την ανάγκη για υλοποίηση του προεδρικού διατάγματος έτσι ώστε να αποσαφηνιστούν τα όρια στο Νέο Μαρούσι και εξέφρασε τη δυσαρέσκεια που επικρατεί λόγω της ύπαρξης διαμπερούς κυκλοφορίας εντός Πολύδροσου Αμαρουσίου και Πολύδροσου Χαλανδρίου. Ο φορέας έχει προσφύγει ενάντια στη χωροθέτηση του Καζίνο, καθώς θεωρεί πως θα υπάρχει μεγάλη αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου στην περιοχή. Τέλος, ζήτησε να δοθεί στον σύλλογο ηλεκτρονικά, η μελέτη με τους χάρτες των τελικών προτάσεων του ΣΒΑΚ.

Ο Εκπρόσωπος του Επιμορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Παραδείσου, θεώρησε το σχέδιο ΣΒΑΚ ένα βατό σχέδιο, σε μακροπρόθεσμο όμως ορίζοντα. Τόνισε πως σημασία έχουν τα άμεσα έργα αναφέροντας ως παράδειγμα την υλοποίηση του αχρησιμοποίητου χώρου δίπλα στον σταθμό Ειρήνης, ως θέση χώρου στάθμευσης. Επίσης, θεώρησε σημαντική την ανακατασκευή πεζοδρομίων που αντιμετωπίζουν προβλήματα στη διαμόρφωση των πλακών λόγω της ύπαρξης δέντρων, λέγοντας πως πρέπει να προηγηθεί μια τέτοια ενέργεια πριν από την κατασκευή πεζοδρόμων.

Απαντήσεις Αναδόχου Εταιρείας

O εκπρόσωπος της Αναδόχου Εταιρείας απάντησε στη συνέχεια στα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν από τις τοποθετήσεις των φορέων σχετικά με τα εναλλακτικά σενάρια παρεμβάσεων:

 • Ως προς τις επεκτάσεις της Λ. Κύμης και του ΗΣΑΠ, υπογράμμισε πως είναι μέτρα υπερκείμενου σχεδιασμού και προβλέπονται στο πλαίσιο του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής (ΡΣΑ 2021). Μίλησε για τη θετική συνέπεια που θα έχει η επέκταση του ΗΣΑΠ, καθώς μια τέτοια ενέργεια θα οδηγήσει τους πολίτες σε χρήση μέσου σταθερής τροχιάς, αντί του ΙΧ.
 • Αναφερόμενος σε ένα από τα μέτρα του Ριζοσπαστικού σεναρίου, την υλοποίηση ενός επίγειου μέσου σταθερής τροχιάς (γραμμής Τραμ ή Ελαφρύ Μετρό – LRT), το οποίο να συνδέει τους όμορους Δήμους Χαλανδρίου, Πεντέλης, Αμαρουσίου, Κηφισιάς και έκανε λόγο για μια διαδημοτική πρόταση προς διερεύνηση, προς την κατεύθυνση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ανέφερε πως η πρόταση για το συγκεκριμένο μέτρο δομήθηκε στο πλαίσιο της εκπόνησης των ΣΒΑΚ των όμορων Δήμων Χαλανδρίου, Πεντέλης, Αμαρουσίου, Κηφισιάς. Τέλος, αναγνώρισε ότι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα για την προώθηση και υλοποίηση της εν λόγω Γραμμής είναι ότι το αμαξοστάσιο (που απαιτεί μεγάλο κόστος επένδυσης) του Τραμ βρίσκεται στην περιοχή του Ελληνικού.
 • Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της στάθμευσης, σημείωσε πως το ΣΒΑΚ προσεγγίζει το θέμα ολοκληρωμένα, με τη χωροθέτηση θέσεων εκτός οδού αλλά και με σύστημα ελεγχόμενης παρόδιας στάθμευσης, κυρίως κοντά σε σταθμούς/ στάσεις των ΜΜΜ, δίνοντας έμφαση στη διατροπικότητα των μεταφορών. Όντας όμως ένα στρατηγικό σχέδιο, το ΣΒΑΚ, δίνει μόνο κατευθύνσεις, οι οποίες, για την αναλυτική εφαρμογή τους, απαιτούν εξειδικευμένες περαιτέρω μελέτες.
 • Συμφώνησε πως οι προτάσεις μέτρων που γίνονται πρέπει να είναι συμβατές με τη στρατηγική του ΟΑΣΑ, λέγοντας επιπλέον πως οι στάσεις του ΟΑΣΑ σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας / πράσινες διαδρομές αποτελούν τμήματα των διαδρομών αυτών. Έκανε αναφορά και πάλι στο ΡΣΑ, το οποίο προτείνει τρεις μητροπολιτικούς πόλους (Πειραιάς, Αθήνα, Μαρούσι), και στην επέκταση του Μετρό, λέγοντας πως είναι επιθυμητή η ύπαρξη ενός Μέσου Σταθερής Τροχιάς που εξυπηρετεί τους πόλους αυτούς, καθώς έτσι θα υποκατασταθεί το ΙΧ.
 • Αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις χαμηλού κόστους του ΣΒΑΚ, που μπορούν να επιφέρουν αλλαγές, σε συνδυασμό όμως με τα εμβληματικά έργα που είναι προγραμματισμένα να γίνουν.
 • Συμφώνησε πως πρέπει να εφαρμοστεί το Προεδρικό Διάταγμα που αφορά στο ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου και προβλέπεται και στον σχεδιασμό του ΣΒΑΚ.
 • Σε ό,τι αφορά το Καζίνο, κάλεσε για επανεξέταση της μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων.
 • Έθεσε προτεραιότητα στην αξιοποίηση/ βελτίωση των υφιστάμενων θετικών χαρακτηριστικών που υπάρχουν στον Δήμο Αμαρουσίου
 • Κλείνοντας ανέφερε πως προβλέπεται η δημοσιοποίηση των εναλλακτικών σεναρίων με τα μέτρα τους, ώστε οι φορείς και οι πολίτες να έχουν πρόσβαση και να μπορούν να τοποθετηθούν επί αυτών.

Ο καθηγητής Θάνος Βλαστός μίλησε για τον μεγάλο ρόλο που έχει ο Δήμος Αμαρουσίου στην κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Σημείωσε πως η προσέγγιση του ΣΒΑΚ πρέπει να προσανατολιστεί στη γραμμή που έχει θέσει ο ΟΗΕ για τους ρύπους (30% μείωση μέχρι το 2030, μηδενισμός εκπομπών μέχρι το 2050). Αναφέρθηκε στην ελλειμματική υποδομή ποδηλάτου, πεζών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς και στη μη επαρκή αξιοποίηση του ΗΣΑΠ. Ακολούθως, τόνισε την ανάγκη για μια νέα κουλτούρα πολεοδομίας και κινητικότητας και για μια στρατηγική για αλλαγή νοοτροπίας των κατοίκων. Στο θέμα των κοινόχρηστων ποδηλάτων, ανέφερε πως η φύλαξη τους ίσως είναι θέμα των φορέων Δημόσιας Συγκοινωνίας και όχι του Δήμου. Έκλεισε, καλώντας το κοινό να αναλογιστεί αν ο σχεδιασμός αφορά στο παρόν ή αν είναι προσανατολισμένος και στις μελλοντικές ανάγκες.

One Reply to “Πρακτικά τηλεδιάσκεψης 3ης Διαβούλευσης”

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.