Εναλλακτικά Σενάρια μέτρων κινητικότητας

Προτάθηκαν δύο (2) εναλλακτικά Σενάρια:

 • Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING)
 • Έντονα Παρεμβατικό ή Ριζοσπαστικό Σενάριο (DO EVERYTHING)

Το κάθε Σενάριο περιλαμβάνει παρεμβάσεις και μέτρα με σκοπό την βελτίωση 5 Τομέων Αστικής Κινητικότητας:

 1. Οδικό Δίκτυο
 2. Διαχείριση Στάθμευσης
 3. Δημόσια Συγκοινωνία
 4. Αστικό Περιβάλλον και υποδομές Πεζών και Ποδηλάτων
 5. Εμπορευματικές Μεταφορές

ενώ λαμβάνουν υπόψη τις τάσεις και τις προοπτικές περιβαλλοντικής και αειφόρου ανάπτυξης του Δήμου Αμαρουσίου.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις σε κάθε Σενάριο αναφέρονται σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ήτοι 5ετία, 10ετία και 15+ετία.

Οδικό Δίκτυο

 • Παρεμβάσεις σε οδικούς άξονες (με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα οι ΚΟΙΝΕΣ παρεμβάσεις των δύο σεναρίων, με ΡΟΖ τα ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ μέτρα των δύο σεναρίων)
 • Διαμόρφωση Ισόπεδων Κόμβων (με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα οι ΚΟΙΝΕΣ παρεμβάσεις, με ΡΟΖ τα ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ μέτρα των δύο σεναρίων)
 • Παρεμβάσεις στην Σηματοδότηση (με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα οι ΚΟΙΝΕΣ παρεμβάσεις, με ΡΟΖ τα ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ μέτρα των δύο σεναρίων)
Χάρτης 1: Παρεμβάσεων στο Οδικό Δίκτυο: Ήπιο Σενάριο
Χάρτης 2: Παρεμβάσεων στο Οδικό Δίκτυο: Ριζοσπαστικό Σενάριο

Διαχείριση Στάθμευση

 • Παρεμβάσεις σχετικά με την Διαχείριση Στάθμευσης (με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα οι ΚΟΙΝΕΣ παρεμβάσεις, με ΡΟΖ τα ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ μέτρα των δύο σεναρίων)
Χάρτης 3: Παρεμβάσεων στη διαχείριση στάθμευσης: Ήπιο Σενάριο
Χάρτης 4: Παρεμβάσεων στη διαχείριση στάθμευσης: Ριζοσπαστικό Σενάριο

Δημόσια Συγκοινωνία

 • Επεμβάσεις που αφορούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα οι ΚΟΙΝΕΣ παρεμβάσεις, με ΡΟΖ τα ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ μέτρα των δύο σεναρίων)

Αστικό Περιβάλλον και Υποδομές πεζών και ποδηλάτων

 • Δίκτυα Πράσινων Διαδρομών (ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι, δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας) (με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα οι ΚΟΙΝΕΣ παρεμβάσεις, με ΡΟΖ τα ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ μέτρα των δύο σεναρίων)
 • Αστικό Περιβάλλον και Χώροι Πρασίνου (με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα οι ΚΟΙΝΕΣ παρεμβάσεις, με ΡΟΖ τα ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ μέτρα των δύο σεναρίων)
 • Επεμβάσεις Ενεργειακού χαρακτήρα
 • Δράσεις Ευαισθητοποίησης Κοινού
Χάρτης 5: Παρεμβάσεων στο Αστικό Περιβάλλον και τις Υποδομές Πεζών και Ποδηλάτων: Ήπιο Σενάριο
Χάρτης 6: Παρεμβάσεων στο Αστικό Περιβάλλον και τις Υποδομές Πεζών και Ποδηλάτων: Ριζοσπαστικό Σενάριο

Εμπορευματικές Μεταφορές

 • Στην περίπτωση των εμπορευματικών μεταφορών, τα μέτρα των δύο Σεναρίων είναι κοινά, για αυτό και οι πολίτες ερωτώνται αν συμφωνούν ή διαφωνούν με τα μέτρα.

One Reply to “Εναλλακτικά Σενάρια μέτρων κινητικότητας”

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.