Συμμετέχω στο σχεδιασμό

Απαντώ στην έρευνα ερωτηματολογίου σχετικά με τις ανάγκες μου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζω στις καθημερινές μου μετακινήσεις και πως θα θελα να είναι η πόλη μου στο μέλλον

Σύμφωνο συμμετοχής φορέων στο ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου και υπογεγραμμένα σύμφωνα