Πρόσφατα άρθρα

Όραμα ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου

«Το Μαρούσι μπορεί να αλλάξει! Επιθυμούμε η πόλη μας να γίνει πρότυπο βιώσιμης κινητικότητας, προωθώντας τις ήπιες μορφές μετακίνησης, σεβόμενη το περιβάλλον και ανακτώντας δημόσιο χώρο από τα μηχανοκίνητα οχήματα, … Συνεχίστε να διαβάζετε Όραμα ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου.

Στάδιο 6: Υιοθέτηση και Έγκριση ΣΒΑΚ – Σχέδιο Δράσης

Στο συγκεκριμένο στάδιο περιγράφεται το τελικό προϊόν της διαδικασίας εκπόνησης που αποτελεί το ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Στάδιο 7: Προσδιορισμός δείκτη βαδισιμότητας στο ιεραρχημένο οδικό δίκτυο του Δήμου Αμαρουσίου

Οι πέντε βασικοί πυλώνες που χαρακτηρίζουν την βαδισιμότητα μιας περιοχής: Η συνδεσιμότητα (connectivity) του δικτύου πεζών με μέσα μαζικής μεταφοράς, την κατοικία, με τους χώρους εργασίας και αναψυχής και με … Συνεχίστε να διαβάζετε Στάδιο 7: Προσδιορισμός δείκτη βαδισιμότητας στο ιεραρχημένο οδικό δίκτυο του Δήμου Αμαρουσίου.

Στάδιο 5: Κατανομή αρμοδιοτήτων, κατάρτιση Π/Υ, εξέταση πηγών χρηματοδότησης – καθορισμός μεθοδολογίας παρακολούθησης και αξιολόγησης

Στο στάδιο αυτό εξειδικεύονται τα πακέτα μέτρων, με παράλληλη αναφορά στις απαιτούμενες διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, ενώ παρατίθεται πρόταση συγκεκριμένης μεθοδολογίας για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των μέτρων … Συνεχίστε να διαβάζετε Στάδιο 5: Κατανομή αρμοδιοτήτων, κατάρτιση Π/Υ, εξέταση πηγών χρηματοδότησης – καθορισμός μεθοδολογίας παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Τελικό σενάριο ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου

Το τελικό σενάριο προέκυψε σαν αποτέλεσμα των συμμετοχικών διαδικασιών της 3ης Διαβούλευσης και της διαδικτυακής δημοσκόπισης επιλογής επιθυμητού σεναρίου. Οι πολίτες του Αμαρουσίου αποκρίθηκαν και τάχθηκαν υπέρ των γενικών κατευθύνσεων … Συνεχίστε να διαβάζετε Τελικό σενάριο ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου.