Πρόσφατα άρθρα

Όραμα ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου

«Το Μαρούσι μπορεί να αλλάξει! Επιθυμούμε η πόλη μας να γίνει πρότυπο βιώσιμης κινητικότητας, προωθώντας τις ήπιες μορφές μετακίνησης, σεβόμενη το περιβάλλον και ανακτώντας δημόσιο χώρο από τα μηχανοκίνητα οχήματα, … Συνεχίστε να διαβάζετε Όραμα ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου.

Πρακτικά τηλεδιάσκεψης 3ης Διαβούλευσης

Ο Δήμος Αμαρουσίου, στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου και συγκεκριμένα του τρίτου (3ου) κύκλου των διαβουλεύσεων, διοργάνωσε μία δημόσια συνάντηση υπό μορφή τηλεδιάσκεψης την … Συνεχίστε να διαβάζετε Πρακτικά τηλεδιάσκεψης 3ης Διαβούλευσης.

Εναλλακτικά Σενάρια μέτρων κινητικότητας

Προτάθηκαν δύο (2) εναλλακτικά Σενάρια: Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING) Έντονα Παρεμβατικό ή Ριζοσπαστικό Σενάριο (DO EVERYTHING) Το κάθε Σενάριο περιλαμβάνει παρεμβάσεις και μέτρα με σκοπό την βελτίωση 5 Τομέων Αστικής … Συνεχίστε να διαβάζετε Εναλλακτικά Σενάρια μέτρων κινητικότητας.

Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων

Στο συγκεκριμένο στάδιο γίνεται ο προσδιορισμός δέσμης μέτρων, μέσω της υλοποίησης των οποίων θα ικανοποιηθούν οι ΕΞΥΠΝΟΙ στόχοι του ΣΒΑΚ και το όραμα για την κινητικότητα στο Δήμο. Διαμορφώνονται εναλλακτικά … Συνεχίστε να διαβάζετε Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων.

Στάδιο 3: Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και προσδιορισμός στόχων

Βασικό βήμα στη διαδικασία ανάπτυξης του κοινού οράματος αποτελεί ο προσδιορισμός των περισσότερο συναφών, σε θέματα κινητικότητας και αστικής και κοινωνικής ανάπτυξης, φορέων. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την αξιοποίηση βασικών … Συνεχίστε να διαβάζετε Στάδιο 3: Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και προσδιορισμός στόχων.